Kizirdereli Atasozleri

10/01/2006

Allah’ ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez: cam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. 

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.

Aşkı tanıdığında, Yaratıcı’yı da tanırsın. (Fox Kabilesi)

Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi)

Bir düşman çok, yüz dost azdır. (Hopi Kabilesi) 

Bir kere “Al şunu” demek, iki kere “Ben vereceğim” demekten iyidir. (Kabilesi bilinmiyor) 

Doğum yapan herşey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatin dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere degişmeye baslamış olacaktır. (Mohawk Kabilesi)

Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap! Eğer onu yenersem utanç duymayayım. (Apache Kabilesi)

Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir. 

Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz. 

Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver. 

Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal (Lumbee Kabilesi)

İhanet arkadaşlık zincirini karartır, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar. 

İlkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir…

İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez.

Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır, ya da güneş açacaktır. (Cherokee Kabilesi) 

Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz. (Ute Kabilesi) 

Komşun hakkında hüküm vermeden önce, iki ay onun makosenleriyle yürü! (Cheyenne Kabilesi) 

Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaºayanlara ilave eder. (Hopi Kabilesi) 

Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez. 

Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla başkaları için fedakarlık yapabiliriz.

Şeytan hakkında konuşmayın.Gençlerin kalbinde merak uyandırır. (Siyu Kabilesi) 

Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli. (Siyu Kabilesi) 

Unutmayın çocuklarınız sizin değildir. Onu Yaratıcı’dan ödünç aldınız. (Mohawk Kabilesi)

Yapmamız gereken: her şeyi eski sadeliğine döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktır.

A.B Turk Atasozleri

Acele ile menzil alınmaz. Acı bir söz, çok zamanlar sıcak bir sevgiyle söylenir.

Acı söz insanı dininden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanırmış.

Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.

Acındırırsan arsız olur,acıktırırsan hırsız olur.

Aç katık istemez, uyku yastık istemez.

Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur,çok değme arsız olur.

Aç köpek fırın deler.

Aç olana acı soğan baklava.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

Açık ağız aç kalmaz.

Adam eşeğinden, karı döşeğinden belli olur.

Adam öldüren uyumuş, kâr eden uyumamış.

Adamakla mal bitmez.

Adamın iyisi alışverişte belli olur.

Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı eğer.

Ağaç yas iken eğilir.

Ağalık vermekle, efelik vurmakla olur.

Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.

Ağırı ne yel alır ne sel.

Ağız yemeyince yüz utanmaz.

Ağlayanın malı gülene hayır gelmez.

Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.

Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz.

Ah ile gelen vah ile gider.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Ak köpeğe koyun diye sarılma.

Ak köpeğin pamuk pazarına zararı olur.

Akçası ucuz olanın kendi kıymetli olur

Akıl toprak değil ki herkes başına savura.

Akıl yiğide sermayedir.

Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini bilmez.

Akıllı sayıntı sayasıya, deli oğlan everir.

Akıllı yaşamaz derler, sen bugün de akşamı ettin.

Akılsız köpeği yol kocatır.

Akil (akıllı) söylemez, nâdan (cahil) söyletmez.

Akşamdan kalan aş, ağız yakmaz.

Al malın iyisini çekme kaygısını.

Al yakışırken, el bakışırken.

Al zengin kızını döndürsün anası evine, al fakirin kızını döndürsün anası evine.

Alçak tavuk kendini ferik gösterir.

Alışmadık kıçta don durmaz.

Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir.

Allah imhâl eder (mühlet verir), ihmal etmez.

Almak kolay ödemek zordur.

Altın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır.

Altın kılıç demir kapıyı açar.

Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz.

Altın semer giydirseler, eşek yine eşektir.

Altının kıymeti azlığındandır.

Ana gezer, kız gezer, ala zağar ev düzer.

Analar besler hurmayla, eller döver yarmayla.

Anası ölen kadın;babası ölen, bey oldum sanır.

Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al.

Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz.

Arı kadar (gibi) eri olanın, dağ kadar yeri olur.

Armudun sapı var, üzümün çöpü var.

Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.

Arsıza yüz versen, astar da ister.

Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır.

Aş buldun düş, iş buldun sıvış

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.

Ata vurma, arpaya vur.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Ateş elini yakar, kadın ömrünü.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Ateş, ateşi söndürmez.

Atın ardında, kadının önünde gitme.

Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.

Av kazana yakın gerek.

Avrat ev yapar, avret (ayıp) ev yıkar.

Ayağını yorganına göre uzat.

Ayıpsız yar arayan yârsız kalır.

Aynan yoksa komşuna bak.

Az düşünen, çok konuşur.

Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç kazanır.

Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

Az’ı kızana, çoğu kocana gösterme.

Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.

Bağa bak üzüm olsun, üzümü yemeğe yüzün olsun.

Bağa var izin olsun, yemeye yüzün olsun.

Bahar çiçeğiyle güzeldir.

Bakmakla usta olunsa köpekler usta olurdu.

Bal olan yerde sinek de olur.

Bal yiyen baldan bıkar.

Baskıdaki altından , askıdaki salkım yeğdir.

Baş ağrıyınca sivrisinek davul olur.

Başına gün doğsun.

Başucun pınar, ayakucun göl olsun.

Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.

Batman ile giren, direm ile çıkmaz.

Baykuş viraneyi gülistana değişmez.

Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.

Bekarlık sultanlıktır.

Berduşun şaşkını, gözlük takar kış günü.

Besle kargayı oysun gözünü.

Beş paralık fener, o kadar yanar.

Beylik tastan su içilmez.

Bilmediğin işe karışma, bilmediğin yola gitme!

Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.

Bin işçi, bin başçı.

Binilmeyecek eşeğe torba takılmaz.

Bir “Ye’rim.” diyenden kork, bir ‘Yemem.’ diyenden.

Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez.

Bir bütün bir yarımdan iyidir.

Bir çamdan hem dama direk, hem ahıra kürek olur.

Bir darlığın bir bolluğu, bir bolluğun bir darlığı.

Bir edene, bir eden bulunur.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Bir korkak bir orduyu bozar.

Bir ye de bin şükret!

Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına yoğurt.

Birbirinle ye iç, alavere etme.

Birinin evi yanar, biri balta sapı üteler.

Bitli baklanın kör alıcısı olur

Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.

Borçlu güle güle gider, ağlayı ağlayı gelir.

Boş fıçı çok langırdar.

Boş gezen boklu örmeyi tez bulur.

Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez geden bilmez.

Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.

Buğday başak verince orak pahalanır.

Buzağılı inek kıymetli olur.

Bülbülün çektiği dili belâsıdır.

Büyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa sıra gelmez.

Büyük lokma ye de büyük söz söyleme

E:F

Ekmeğin büyüğü , hamurun çoğundan olur. Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

El ağzına bakan, karısını tez boşar.

El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.

El elin eşeğini ıslık çala çala arar.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

Eli hamur karnı aç.

Elin ekmeği kanlıdır silebilen yer.

Elin ölüsü ele güler.

Emanet atın dişi arpa yerken kırılır.

Emek olmadan yemek olmaz.

Er çıkan yol alır, er evlenen döl alır.

Erkeği er eden de karıdır, eriden de karıdır.

Eşeğin yavrusu sıpa, terbiyesi sopa.

Eşek eşeği ödünç kaşır.

Eşek hoşaftan ne anlar (anlamaz).

Eşek kızınca beygiri koyup geçer.

Etme kulum bulursun, İnileme ölürsün.

Evinden çıkan deli olur, başında bin hali olur.

Evlenmeden önce gözlerini açmayanlar, evlendikten sonra gözlerini kapamaya mecbur kalırlar.

Fırıncının çocuğu aç dolaşırmış.

Fırsat eldeyken sürün devranı.

Fukaranın şaşkını, beyaz giyer kış günü

I:İ:J

Ihlamurdan odun, beslemeden kadın olmaz. Isıracak köpek dişini göstermez.

İbadet de, kabahat de kul içindir.

İğneyi kendine batır çuvaldızı başkasına.

İmam bildiğini okur.

İnine sağmıyan tilki, kuyruğuna çan takar.

İnsan dağıtabileceği, harcayabileceği şeyler oranında zengindir.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

İnsanı gam, duvarı nem yıkar.

İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

İstenmeden yenen aş, ya karın ağrıtır, ya baş.

İstenmeyen aş ya karın ağrıtır, ya baş.

İstersen göl olur, istersen yol olur.

İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.

İte pastırma bekletilmez.

İtle çuvala girilmez.

İtle dalaşmaktan çalıyı dolanmak yeğdir.

İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

İyi kocan var gir oyna çık oyna, kötü kocan var gir ağla çık ağla

« Previous entries Next Page » Next Page »

YASAL UYARI : Sitemiz içeriğini oluşturan mesajlar ve haberler sitemiz ziyaretçileri tarafından eklenen yazı ve haberleri içermekte olup site yöneticimiz kontrolü ile onaylanmaktadır. Sitemiz şahısların hukuklarına herhangi bir şekilde saldırıyı reddetmekte olup gözden kaçabilecek bu tarz mesajların tarafımıza bildirilmesi rica olunur. Tarafımıza bildirilen mesajlar en geç bir hafta içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. İletişim mail adresimiz : derya381975@gmail.com