‘Yediz kararı sağlıksız’

09/19/2006

(06-Mart-2005)Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Altunyurt, Sibel Deniz’in 7 bebeğini de dünyaya getirmesi durumunda bebekler için ciddi sakatlık riski olduğunu söyledi.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Altunyurt, yediz bebeklerinin tümünü doğuracağını açıklayan Sibel Deniz’in duygusal karar verdiğini savundu. 1999′da aşılama yöntemiyle hamile kalan bir kadının doğurduğu 7 bebeğin de öldüğünü kaydeden Altunyurt, şunları söyledi:

Sakatlık riski var
“Anne sağlıklı karar verme ortamından uzaklaştı. Oysa çocukların sakat doğma riski var. En az birinin nörolojik hasarla doğma oranı yüzde 80 – 90. Bunun yanında körlük, kol, bacak gibi uzuvlarının olmaması, bağırsak hasarı gibi riskler de var.” Altunyurt, şöyle devam etti: “Bebekler için en büyük risk erken doğum… Yediz gebelik 25 – 30. hafta arasında sonuçlanabilir. Yüksek ihtimalle kiloları. 800 gram veya altında olur.”
Yedizlerin doktoru Özer Gürbüz ise, “Tek beklentimiz, bebeklerin kendiliğinden anne karnında ölmesi. Bugün fetal redüksiyon işlemini yapsak, bebeklerin ikişer ikişer hayatına son verilmesi sağlıklı olur. Bu işlemin sonuna dek gebelik 13. haftaya gelir. Bu yüzden fetal redüksiyon işleminden artık söz edilemez” dedi.

Hekimler ikna etmeye çalışmalı

Prof. Dr. Gencay Gürsoy (İstanbul Tabip Odası Başkanı): “Annenin hayatını tehlikeye atması söz konusu olduğu zaman bununla ilgili yazılı bir kural yok. Hayati tehlike işin içine girdiği zaman hekime düşen, anneyi ve yakınlarını ikna ederek doğru tıbbi çözümü bulmaktır. Doktorların hastaya rağmen bir müdahalesi söz konusu olamaz… En son karar annenin kararıdır.”

Bilinci yerinde hasta zorlanamaz

Prof. Dr. Nur Center (Marmara Üniversitesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Öğretim Üyesi): Bu örnekte annenin hukuki sorumluluğu yok. Anne kanamalı, baygın halde gelirse doktorlar müdahale edebilir. Fakat bilinci yerindeyken hastayı kimse zorlayamaz… Çocukların hepsi sakat doğsa bile annenin hukuki sorumluluğu yok. Çünkü yüzde 20 de olsa sağlıklı doğma ihtimalleri var.

Bebekler için kampanya

Yediz bekleyen Sibel Deniz’e 5 bin YTL’lik yardım yapan Aliağa Belediyesi ile Aliağa Kaymakamlığı’nın bebekler için kampanya başlatacağı bildirildi.

 

Milliyet

Çalışan kadınlara süt izni

(08-Mart-2005)Çalışan kadınların doğumdan sonra ilk altı ay günde 3 saat, sonraki altı ay ise 1.5 saat süt izni kullanmasını öngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, sağlık durumunun uygun olduğunu, beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde doktor raporuylabelgeleyen kadın memur, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumdaki kadın memurun isteği halinde, doğum öncesinde çalıştığı süreler doğum sonrası mazeret izni süresine eklenecek. Doğum öncesi izin hakkını kullanırken erken doğum yapan memurun, doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle kullanamadığı izinleri de doğum sonrası mazeret iznine eklenecek.

Doğum sonrası kadın çalışanlara çocuklarını emzirmeleri için ilk 6ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise günde 1.5 saat süt izni verilecek. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanacağı, kadın çalışanın tercihine bırakılacak. Kadın memurlar, gebeliklerinin 24′üncü haftasından itibaren, kadınişçiler ise gebeliklerinin belirlenmesinden doğuma kadar geçen sürede ve doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılamayacak.

-ERKEKLERE ÜCRETSİZ İZİN-

Doğum yapan kadın memura veya isteği halinde devlet memuru olan eşine, doğum sonrası mazeret izin sürelerinin bitimi tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde 12 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Bu haktan, en fazla 3 yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren kadın memur veya devlet memuru olan eşi de yararlanabilecek. Bu süre eşlerintalebi halinde toplam ücretsiz izin süresini geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki dönem halinde kullanılabilir.


Doğum yapan veya evlat edinen işçinin memur olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktan yararlanabilecek. Münferit olarak evlat edinme halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren erkek ya da kadın memur da aynı izin haklarından yararlanacak. Komisyonda, evlat edinmek üzere bakım sözleşmesi yapan kadın ve erkek çalışanların ücretli izin hakkından yararlanmasına ilişkin hüküm, tasarı metninden çıkarıldı.

Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde ve bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren verilecek izinler ile erkek işçinin, eşinin doğum yapması ya da evlat edinme nedeniyle almış olduğu izin sürelerinde işe gelmemesi iş akdinin feshinde gerekçe olamayacak.

-İŞÇİLERE 6 AY ÜCRETSİZ İZİN-

Tasarı ile 16 haftalık doğum izninin tamamlanmasından, çoğul gebelik halinde 18 haftanın tamamlanmasından sonra veya en fazla üç yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda, çocuğun bakımı için kadın işçiye veya işçi olan eşine istekleri halinde, her biri için ayrı ayrı 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesine olanak sağlandı. Bu süreler eşlerin istemi durumunda birbirini izleyen 6 aylık dönemler halinde kullanılabilecek. Eşlerin birlikte izin istemesi durumunda öncelik kadın işçiye ait olacak ve eşler izin sürelerini birbirlerine devredemeyecek.

Devlet memuru olarak çalışan ve doğum yapan veya evlat edinen memurun işçi olan eşi de aynı süre ve koşullara uygun olarak bu haktanyararlanabilecek. Münferit olarak evlat edinme amacıyla en fazla 3 yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarih veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, erkek ya da kadın işçi de aynı izin haklarından yararlanacak. Doğum ya da evlat edinme iznini kullanan işçi, izin dönüşü aynı konumdaki işçilerle aynı şartlarla eski işine veya benzer işe başlatılacak. 

THE HEALTH NEWS .org  siteden alıntı.

Emzirme döneminde doğum kontrolü

Emzirme döneminde doğurganlık azalır. Doğumdan sonra doğurganlığın yeniden kazanılması emzirme süresi, sıklığı adetin başlaması ile ilgili olarak değişir.

Anne sütü bebek için doğal ve oldukça değerli bir besindir. Emzirme sırasında hastalıklara karşı koruyucu olan protein yapılı maddeler (antikorlar) bebeğe geçer ve ishal, solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu ve zehirlenmelerden bebeği korur. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar annenin rahim adelesinin kasılmasını rahimin küçülmesini ve kanamanın azalmasını sağlar. Emzirme anne ile bebek arasındaki iletişim ve bebeğin psikososyal gelişimi için de önem taşır.Bu dönemde yeni doğan bebeği ile ilgilenmek isteyen anne için yeni bir gebelik düşüncesi ürkütücü olmaktadır.


Emzirme döneminde doğurganlık (fertilite) azalır. Doğumdan sonra doğurganlığın (fertilite) yeniden kazanılması emzirme süresi, sıklığı adetin başlaması ile ilgilidir. Ovulasyon (yumurtlama) genellikle ilk adetten birkaç hafta sonra başlar. Bebek anne sütü alıyorsa 6 ila 8 ay koruyabilir. Fakat bebek ek gıda (mama) alıyorsa doğumdan sonra 3. haftadan itibaren korunma yöntemi uygulanmalıdır. Emziren kadınlarda bu risk % 1-2 den az olmakla beraber ilk adetten önce ovulasyonun başlayabildiği de gösterilmiştir.

Emzirme döneminde adet olamama (amonere) gebelikte korur mu?
Emzirme veya pompa ile sütün sağılması yumurtlama ve yumurtlama gelişimini baskılayan prolaktin hormonunu arttırır ve gebelikten koruyabilir. Dünya sağlık örgütünün yaptığı çok merkezli bir çalışmada; bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa, 6 aydan küçükse, annenin adeti başlamamışsa %98,1 oranında gebelikten koruduğu gösterilmiştir. Gündüz ve gece emzirme olmalıdır (günde en az 6 kez). Bu yöntem çalışan annelerde başarılı değildir.Bebeğe 6. aydan sonra ek gıdalara başlanması ile emzirme devam etse de koruyuculuk azalır.

Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Figen Taşer Güney emzirme döneminde uygulanabilecek doğum kontrol yöntemleri ile ilgili şu bilgileri verdi;

Bariyer yöntemi ;
Başarısızlık oranı %10 civarındadır.Prezervatif kullanımı gebelikten koruduğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korur.Diafram (Vajinaya uygulanan esnek kap) doğumdan sonra 6 haftadan önce kullanılamaz. Vaginal tablet(spermisit) kullanımı emzirme döneminde oluşan vaginal kuruluğu arttırır.

Hormonal Yöntemler ;
Doğum kontrol hapları(kombine haplar) : Östrogen ve progesteron içerirler.Yapılan çalışmalarda bu hapların östrogen içeriğinin süt miktarını azalttığı gösterilmiştir. Östrogen içerdiği için gebelikte oluşan kanın pıhtılaşma eğilimi nedeniyle damar tıkanıklığı riski taşır doğumdan sonra 6 haftadan önce başlanmamalıdır. Anne emzirmese bile doğum kontrol hapına başlamak için en az 6 hafta beklenmelidir.
Sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları : Doğumdan 6 hafta sonra başlanmalıdır.Emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.
Progesteron İçeren İğne (3 aylık iğne) : Uzun yıllardır denenmiştir. Yan etkisi yoktur sütü az da olsa arttırdığı saptanmıştır.Adet görmemeye neden olur ve bu durum iğne kesilince düzelir.
Aylık İğneler : Östrogen içerdiği için sütü azaltır ve bu emzirme döneminde kullanım konusunda yeterli bilgi yoktur.
İmplant : Kolda cilt altına uygulanan hormon içeren yaklaşık 3 cm lik çubuk şeklinde bir yapıdır. Üç yıl koruyuculuğu vardır. Süte geçen az miktarda hormon bebeği etkilemez.Adet görmemeye neden olabilir.

Rahim içi araç (spiral) : Başarısızlık oranı % 1-3 olarak saptanmıştır. En erken doğumdan 4-6 hafta sonra uygulanabilir. Daha erken uygulanırsa rahim kasılmaları ile atılabilir. Hormonlu veya bakırlı spiral uygulanabilir.Hormonun vücuda geçişi çok azdır ve sütü etkilemez.

Cerrahi Yöntem : Kalıcıdır. Erkek kısırlaştırılması (vazektomi) anne sağlığını ve emzirmeyi etkilemeyen , kolay, riski olmayan daha ucuz bir yöntemdir.Kadının kısırlaştırılması batın boşluğu açıldığı için enfeksiyon, kanama, karın içi organlarda yaralanma riski taşır ve genel anestezi gerektirir.Doğum sonrası göbek altından veya sezaryende uygulanımı emzirmeyi etkilemez.

Sonuç olarak emzirme döneminde uygulanacak doğum kontrol yöntemi seçimi bir çok faktöre bağıdır. Bunlar önceden kullanılan alışılmış metod, gelecekte çocuk isteği, eşin katılımı, emzirme durumu gibi faktörlerdir. Hangi yöntemin uygun olduğu bu faktörlere göre belirlenmelidir.

THE HEALTH NEWS .org    siteden alıntı.

Gebelikte iyot eksikliğine dikkat

İyot eksikliği, düşüklere, erken veya ölü doğumlara neden olabiliyor. Denizli Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Taş, iyot ihtiyacının deniz ürünleri, et, süt, yumurta ve tahıl gibi gıda maddeleri ile içme suyundan karşılanabildiğini kaydetti.

Dr. Erdoğan Taş, iyotun insan vücudunda az miktarda bulunan, ancak gelişme ve sağlık açısından son derece önemli bir element olduğunu belirtti. Vücudun iyot ihtiyacı sağlanmadığında çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşılabildiğine işaret eden Taş, şunları söyledi:
“Bunların başında guatr gelir. Tiroid bezinin aşırı büyümesiyle guatr oluşur. İyot eksikliği hamile kadınlarda düşüklere, erken veya ölü doğumlara neden olabilmektedir. Bebeklerde bağışıklık yetersizliği görülür. Duyma ve konuşma bozukluklarına yol açar.”
İyot ihtiyacının deniz ürünleri, et, süt, yumurta ve tahıl gibi gıda maddeleri ile içme suyundan karşılanabildiğini ifade eden Taş, 0-12 yaş grubundakilerin günlük iyot ihtiyacının 90-120 mikrogram, üzerindekiler için 150 mikrogram, hamile ve emzikli kadınlar için 200 mikrogram olduğunu söyledi.

İyot yetersizliğinin çocuklarda yok edilmesi, yetişkinlerde üçte bir oranına indirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Taş, “İyotun önemi herkese anlatılmalı, vücudun ihtiyacını karşılamak için iyotlu tuz kullanmalıyız. İyot yetersizliği, önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın nedenidir” diye konuştu.

THE HEALTH NEWS .org   siteden alıntı. 

« Previous entries Next Page » Next Page »

YASAL UYARI : Sitemiz içeriğini oluşturan mesajlar ve haberler sitemiz ziyaretçileri tarafından eklenen yazı ve haberleri içermekte olup site yöneticimiz kontrolü ile onaylanmaktadır. Sitemiz şahısların hukuklarına herhangi bir şekilde saldırıyı reddetmekte olup gözden kaçabilecek bu tarz mesajların tarafımıza bildirilmesi rica olunur. Tarafımıza bildirilen mesajlar en geç bir hafta içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. İletişim mail adresimiz : derya381975@gmail.com