Evlenilmesi Haram olanlar

06/18/2007

Evlenilmesi Haram olanlar

1) Soy açısından haram olanlar:
 

 • Kişinin usulu, erkekse anası, ninesi, kız ise babası, dedesi, ne kadar yukarı çıkarsa çıksın
 • Kişinin füruu, oğlu, kızı, torunları ne kadar aşağı inerse insin
 • Ana ve babanın çocukları, torunları, kardeşleri, yeğenleri
 • Amcalar, halalar, dayılar, teyzeler

2) Evlenme açısından haram olanlar:

 • Büyüklerin eşleri : Babanın eşi, annenin veya babanın babasının eşleri
 • Çocukların eşleri
 • Kayınvalide ve ne kadar yukarı çıkarsa çıksın. Burada nikahlanma yeterlidir. Cinsel birleşme şart değildir.
 • Bir erkeğe cinsel birleşmede bulunduğu karısının başka kocadan olan çocukları ve nunların çocukları.
 • Evlenme açısından haram olanlar sahih nikahtan olduğu gibi emzirme ve zina ile de gerçekleşir.

3) Süt emzirmeden doğan hısımlık:

 • Soy hısımlılığı ve evlenmeden doğan hısımlık derecesindeki  süt hısımlılıklarıda  devamlı evlenme engellerindendir. (Bkz. Süt Kardeşliği)

4) Geçici evlenme engelleri:

 • Birbirinin yakını olan kadınlarla evlenme : Bir kadınla onun kizkardeşini, halasını, teyzesini bir nikah altında bulundurmak gibi. Birbirinin yakını olan iki kadın, bir erkeğin nikahı altında ise, ikisininde nikahı batıldır. Birisi önceden nikahlanmış ise birincisinin sahih, ikincisinin batıldır.
 • Başkalarının karısıyla evlenmek : Kocası ölmüş veya boşanmış olup da iddet bekleyen kadınal evlenmek haramdır.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Evlenecek Kadınla Erkek Arasındaki Denklik

Evlenecek Kadınla Erkek Arasındaki Denklik

Evlilikte denkliğin gözetilmesine dair Kur’an’dan bir hüküm yoktur. Ayrıca bu konuda emredici bir hadiste mevcut değildir. Sadece şöyle bir hadis vardır,
“Üç şeyi geciktirme vakti gelince namazı, hazır olunca cenazeyi, dengini bılunca evlenecek kızı.”

Fakat eşlerin birbiriyle anlaşamamaları tehlikesinin yüksek olması ve erkeğin bazı bakımlardan kadından aşağı bulunmamasının özellikl onun hakimiyeti sağlaması açısından bazı mahsurlar meydana getirebilmesi sebebiyle alimlerin çoğu evlilikte denkliği şart koşmuştur.

Evlenmede denklik kadında değil erkekte aranır. Erkek kendine de denk olmayan kadınla evlenebilir.

Denklikte aranılan özellikler:

 • Soyca denk olmak
 • Dindarlık bakımdan denk olmak
 • İlim, sanat ve meslek bakımından denk olmak
 • Zenginlik bakımından denk olmak
 • Hürriyette denk olmak

Denkliğe önem vermeyen alimler insanların yaradılış olarakbirbirlerine eşit olduğunu ve İslam’ın değişik sosyal sınıflar arasında tam bir eşitlik meydana getirdiğini dikkate alıyorlar. Gerçekten İslam’da bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi  birbirine eşittirler.İnsanlar arasında üstünlük ancak Allah korkusu iledir. Servet ve mal ise her zaman yok olabilecek  bir şeydir. Bu nedenle gerçek anlamda değer ölçüsü olamazlar. Bu açıdan yok olabilecek bir özellikte denklik üzerinde fazla durmamalı.
Yok olmayacak özellikler üzerinde durmalı. Bunlar: dindarlık, güzel ahlak, güzellik ve ilim gibi. Fakir olan zengin olabilir. Güzel ahlak ve dindarlık, fazilet gibi değerlerin değişmesi mümkün değildir.
Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

İki Bayram Arası Nikah

İki Bayram Arası Nikah

Halk arasında “İki bayram arası nikah yapılmaz” diye bir inanç vardır. Bu inanç İslam’a göre batıldır.İslam açısından bu sözlerin hiçbir kaynağı yoktur. Aksine Allah Resulü Hz.Aişe  ile iki  bayram arası olan Şevval ayında nikahlanıp evlenmiştir. Dolayısıyla nikah ve düğünlerin Şevval ayında yapılması müstehaptır.

Halk arasında, “Bayram Cuma gününe tesadüf ederse, Cuma ile bayram namazı arasında nikah yapmaya yetecek kadar bir zaman kalmayacağı için böyle söylenmiştir.” şeklinde bir tevil varsa da bunun islami bir kaynağı yoktur.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Gayr-i Müslimle Evlenmek

Gayr-i Müslimle Evlenmek

Müslüman bir erkeğin Ehl-i Kitap olan Yahudi ve Hristiyan bir kadınla evlenmesi caizdir. Ama dinsiz, ateist kadınlarla evlenmesi caiz değildir.

Kur’an’da muşrik kadınların iman etmedikçe nikahlanmaları yasaklanmıştır.

Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

« Previous entries Next Page » Next Page »

YASAL UYARI : Sitemiz içeriğini oluşturan mesajlar ve haberler sitemiz ziyaretçileri tarafından eklenen yazı ve haberleri içermekte olup site yöneticimiz kontrolü ile onaylanmaktadır. Sitemiz şahısların hukuklarına herhangi bir şekilde saldırıyı reddetmekte olup gözden kaçabilecek bu tarz mesajların tarafımıza bildirilmesi rica olunur. Tarafımıza bildirilen mesajlar en geç bir hafta içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. İletişim mail adresimiz : derya381975@gmail.com