Gülümsemek insan olmanın anahtarıdır…

06/19/2007

img511/8305/91235jtvioda2xj9.jpg  

…GÜLÜMSE…

ÇÜNKÜ:

*Bir gülümseme; sevginin ve insan olmanın anahtarıdır.

*Bir gülümseme; iç dünyamızın güzelliklerini, dışa yansıtır.

*Bir gülümseme; bir külfeti yok eder, fakat çok şey kazandırır.

*Bir gülümseme; evde saadet, iş yerinde muvaffakiyettir.

*Bir gülümseme; başkalarına ikramda bulunmak demektir.

*Bir gülümseme; vereni fakirleştirmeden, alanı zenginleştirir.

*Bir gülümseme; bir an sürer, bazan ise ebediyen yaşar.

*Bir gülümseme; yorgun olan insanı dinlendirir.

*Bir gülümseme; ümitsiz olana neşe ve hayat bahşeder.

*Bir gülümseme; karanlık bir çehreyi aydınlatabilir.

*Bir gülümseme; satın alınmaz, rica ile elde edilemez.

*Bir gülümseme; ödünç verilmez, çalmak da mümkün değildir.

*Bir gülümseme; kendiliğinden verilmedikçe, işe yaramaz.

*Bir gülümseme; ona ihtiyacı olanlara ilaç gibi gelir.

*Bir gülümseme; sevgi köprülerini sağlamlaştırır.

*Bir gülümseme; bazan bir hayat kurtarır.

*Bir gülümseme; bazan bir savaşı da önler.

*Bir gülümseme; bazan gülümseyemeyeni gülümsetir.

*Bir gülümseme; sadaka yerine geçer, sevap kazandırır.

*Bir gülümseme; gülümsemeye ihtiyacı olana bol bol verin.

*Bir gülümsemeye; gülümseyemeyenlerin, ihtiyacı olduğunu unutmayın!

*Bir gülümseme için hiç kimse, ona ihtiyaç duymadan yaşayacak kadar zengin ve kuvvetli değildir.

YÜZÜNÜZDEN GÜLÜMSEME EKSİK OLMASIN İNŞ …

ESKİ TOPLUMLARDA AİLE

09/02/2006

Aile, çeşitli dinlerde ve topluluklarda devirlere, bölgelere göre farklılık arz eder.
Baba hakimiyetine dayanan aileler (ataerkil-pederşahi) yanında, ana hakimiyetine dayanan (anaerkil – maderşahi) aileler olduğu gibi, tek evli aile (monogami) ve çok evli aileler (poligami) de görülmüştür.
İslamdan önceki topluluklarda genel olarak aile şöyledir:

Yahudilikte aile, baba hakimiyetine dayanırdı (ataerkildi). Hem sosyal hem de dini bir müessese olup, kadının miras hakkı yoktu. Çok evlilik vardı. İsrailoğullarının dışında biriyle evlenmemek esastı. Boşanma normal görülürdü. Bu sebeple boşanma çok olurdu.

Hıristiyanlıkta aile sadece dini bir müessese idi. Kocanın hakimiyeti esastı. Evlenen kadın ile erkek artık birbirinden ayrılamaz, boşanıp başkasıyla evlenen eş zina etmiş sayılırdı. Çok evlilik olmakla beraber, aileler daha çok tek evliliğe dayanırdı.

Romalılarda aile, sosyal ve dini bir kuruluştu. Ataerkil bir aile tipi hakimdi. Baba, ailenin reisi idi. İlk devirlerde, çocuklarını öldürme yetkisine bile sahipti. Evlatlık müessesesi vardı. Tek evlilik esas olup, çok evlilik yoktu.

Araplarda, Peygamber efendimizden önceki Cahiliye devrinde aile ataerkildi. Kadın ve çocukların değeri yoktu. Baba, kız çocuklarını öldürme hakkına sahipti. Nitekim kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi.

İslamiyetten önce Türklerde: Aile yapısı ataerkildi; yalnız Roma’da olduğu gibi değildi. Tek evlilik esas olmakla beraber fazla yaygın olmasa da çok evliliğe de rastlanılırdı.

İslama göre Aile İslam hukukuna gelince:
İslam dini toplumun huzuru ve insan neslinin sağlıklı bir şekilde devamı için, ailenin gerekli olduğunu bildirmiştir.
Bu sebeple nikahı helal kılarak, zinayı ve zinaya yol açan serbest ilişkileri yasaklamıştır.
Kadına hiç bir dinin, hiç bir sistemin vermediği değeri vermiştir. Peygamber efendimizin Veda hutbesindeki nasihatlerinden biri: “Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir.

Onlara yumuşak davranınız, iyilik ediniz.” olmuştur. Başka bir hadis-i şeriflerinde de; “Cennet anaların ayakları altındadır.
” buyurarak, kadını korumada eşsiz bir hassasiyet göstermiştir.

Ancak erkekler İslamiyete göre, “ailenin reisi” olmak bakımından kadınlar üzerinde (daha üstün) bir dereceye sahiptirler.
Cenab-ı Hak, kadını erkeğin himayesine vermiştir. Ayet-i kerimede, “Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler; kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar.
” (Nisa: 34) buyurulmaktadır. Bununla beraber, erkeklerin meşru surette kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır.
Ailenin mutluluğu ve sosyal hayatın huzuru, aileyi meydana getiren kadın ve erkeğin, vazife ve sorumluluklarını bilip, uygulamasına bağlıdır.

EĞER BİR ÇOCUK…

Eğer bir çocuk eleştiriyle yaşarsa kınamayı öğrenir.

Eğer bir çocuk düşmanlıkla yaşarsa savaşmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk alayla yaşarsa, utanmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk hoşgörüyle büyürse, sabırlı olmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk yüreklendirilerek yaşamışsa kendine güvenmeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk övgüyle yaşarsa değer vermeyi öğrenir.

Eğer bir çocuk güven ve sözde durma ile eğitilirse inanmayı öğrenir.

Eğer bir çocuk âdil yaşarsa adâleti öğrenir.

Eğer bir çocuk tasdik edilerek büyütülürse kendini takdir etmeyi ve kendine güven duymayı öğrenir.

Eğer bir çocuk dürüstlükle yaşrsa doğruyu öğrenir.

Eğer bir çocuk arkadaşça yaşarsa dünyada sevgi bulmayı öğrenir.

*
Dünyanın en zor şeyleri şunlardır:
Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek…
*
Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz, tenkid edin!.. Basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin!…
*
Peşin hükümlü olmak, daima zayıf olmak demektir

AİLE SAADETİ…

Evlilik,
kâinata yayılan ilâhî sevgiyi beraber tatmak demektir.
*
Sevgi,
yüce Allah’ın erkekle kadın arasına koyduğu bir rahmettir.
*
Yuvada zahmetle rahmet iç içedir. Bu zahmeti Allah için çekenler, içindeki rahmeti bulurlar.
*
Yuvada niyet ebediyen beraberliktir.
*
Evlenen iki kişi birbirinin nasibidir.
*
“Evinizde yapacağınız hizmetleriniz size Allah yolundaki mücahidlerin sevabını kazandırır.” Hadis-i Şerif
*
Müslüman kadın evindeki çocuklarına vereceği edep ve ilmin bir çeşit sadaka olduğunu bilmelidir.
*
Güzellik gönülde ve edepte olursa devamlı olur.

herkes için
“aile saadeti”
Semerkand AİLE Dergis’ndeki başyazılarıyla pek çok evli çiftin derdine derman olan değerli büyüğümüz S. Muhammed Saki Erol’un aileye yönelik beklenen kitabı çıktı.
Daha önce yayınlanan “Arifler Yolunun Edepleri” ve “Hayat Dengemiz” kitaplarıyla manevi hayatımıza önemli yapı taşları kazandıran S. Muhammed Saki Erol’un son eseri “AİLE SAADETİ” ile ilgili açıklaması:

“Bu kitap ciddi bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bu alandaki ihtiyaca gönlümüzün nuru, saadetli büyüğümüz dikkat çekti. Aile içinde ciddi sorunlar olduğunu ve yanlışlıklar yapıldığını, bu konuda çok şikayet geldiğini belirterek bu yanlışlıklara engel olacak, doğruyu gösterecek çalışmalar yapılmasını istedi.
Biz de dua desteğiyle bu çalışmayı ortaya koyduk. Bize göre, ailenin tarifi ve hedefi konusunda dünya çapında yanlışlıklar var. Öncelikle Müslümanların bu yanlışlığı düzeltmesi gerekir. Yuva, birkaç günlük dünyada eğlenmek değil, ebedi bir cennete gitmek için kurulan bir beraberliktir. Ancak bu beraberliğin kendi içinde sıkıntı ve imtihanları da vardır. Şükür ki dinimizde her türlü sıkıntının ve problemin kesin bir çözümü mevcut. İşte biz bu çalışma ile hem evlilerin hem de evleneceklerin aile içindeki muhtemel sorunlarını çözmelerine ve güzel geçim içinde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmayı düşündük…

Biz, ‘mutlu aile’ derken bütün cemiyeti düşünüyoruz ve hepsinin mutluluğunu hedef alıyoruz. Kitabımız belirli bir kesime değil, inşallah yeryüzünde aile kurmuş ve kuracak bütün insanlara faydalı olacak niteliktedir. Çünkü bu kitap bütün alemlere rahmet olan Hz. Muhammed(s.a.v) Efendimiz’in saadetli hayatı örnek alınarak hazırlanmıştır.

Bu kitabı okuyan herkes inşallah memnun kalacaktır. Yaşantısında yanlışlıklar bulunan kardeşlerim bunları terk etmeyi düşünecek, hali iyi olanlar da daha iyi olmaya heves edecektir. Asıl fayda Yüce Allah’tandır. Bize bu hizmeti nasip ettiği için O’na sonsuz hamd olsun. Ayrıca kitaba çeşitli safhalarda hizmetleri geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.”
****************************************
Kendi hanımına sert davranıp yabancılara efendilik yapmak nezaket ve mürüvvete sığmaz.
*
Koca,
hanımının kendisine değil, yüce Allah’a karşı isyan içinde olmasına üzülmelidir.
*
“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en güzel davrananınızdır…”
Hadis-i Şerif
*
Erkek hanımına güvenmelidir

************* ******** ****************
Sevginin kıblesi yüce Allah’tır.
*
İman ve edeple yüce Allah’a bağlanmayan kalplere hakiki ve daimi huzur haram kılınmıştır.
*
Dünya ile cennetin farkı bilinsin diye kula burada her istediği verilmez.
*
Dünya insan için, insan ise kulluk için yaratılmıştır.
*
Edep, herkes için, en kalıcı sermaye, en süslü elbise ve en emniyetli makamdır.
*
Dinimizin uymamızı istediği bütün hükümler herkes için rahmet sebebidir.
*
İman ve edeple yüce Allah’a bağlanmayan kalplere hakiki ve daimi huzur haram kılınmıştır.
*
Dünya ile cennetin farkı bilinsin diye kula burada her istediği verilmez.

Dünya insan için, insan ise kulluk için yaratılmıştır.

AİLE SAADETİ kitabının ÖNSÖZü
Ve İlk yazısı ”YUVA “EMANETİ” nden birkaç satır
Alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz hamdolsun. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa Efendimiz’e ,en güzeli ile salat ve selam olsun.
Kıymetli okuyucularımız,
AİLE SAADETİ kitabı, aile hayatımızı ilgilendiren İslami hüküm,hukuk,edep ve ahlak esaslarını işlemektedir.
Günümüzde aile konusunda pek çok sıkıntı yaşanmaktadır.Aile içinde geçimsizlikler,boşanmalar,yanlış davranış ve uygulamalar haddinden fazladır.Bu konuda kardeşlerimizden bize pek çok şikayet geldi ve yardım istendi.Biz de elinizdeki eseri hazırlayarak bu alandaki ihtiyacı bir derece gidermeye çalıştık.
Eserde aile içindeki sorunların çözüm yolları,güzel geçimin ve huzurun nasıl temin edileceği özetle anlatılmıştır. Önce,ailenin asıl hedefi belirlenmiş,sonra bizleri bu hedefe ulaştıracak ilahi hüküm ve edepler işlenmiştir.Ailede kocanın ve kadının yeri,bunların birbirlerine karşı hak ve vazifeleri,anne baba hukuku,çocuklara karşı görevlerimiz,ailenin huzuruna yardımcı olacak zikir,dua,sabır,rıza,kanaat,sadaka ve hizmet gibi güzel ahlaklar ele alınmıştır.Her konuda İslam tarihinden yaşanmış örnekler verilerek,konunun daha rahat anlaşılması sağlanmıştır.Gaye,kıssadan hisse alıp güzel ahlakta bizden önceki Salihlere uymaktır.
Dünyada herkes mutlu olmak için evlenir,yuva kurar,çocuk sahibi olmak ister.Çokları mal,para ve itibar peşinde koşar,böylece ömrünü tüketir.Sonu ölüm ve ayrılık olan bu dünyada acaba gerçek mutluluk nedir?Her gün elindeki ömür sermayesi eriyip giden bir insanın,sevdiklerinden ayrılma korkusunu kim dindirecek ve mecburen gideceği yeni alemde ona bitmeyen bir mutluluğu kim garanti edecek?
Hiç şüphesiz ebedi mutluluk,bitmeyen bir sermaye ve ölmeyen bir sevgili ile mümkün olur.Bu sermaye ilahi aşk ve iman, o sevgili de hayatın ve ölümün sahibi yüce Allah’tır.Bu dünyada Allah için olmayan her işin sonu ayrılık ve ağlama ile biter.Sonuçta hayatın sahibine hesap vermek de vardır.Her akıllı bunu düşünmek zorundadır.
Dinimiz İslam bizleri hem dünyada hem de ahirette mutlu yapmak için gönderilmiştir ve bunu garanti etmiştir.İslam,alemlerin sahibi yüce Allah’ın insanlığa en büyük ikramıdır.Onu doğru olarak öğrenip ihlasla yaşamaktan başka bir huzur ve kurtuluş yolu yoktur.
İslam,insan hayatının her sahasında ona rahmet olacak ilim,amel,hüküm ve edepleri öğretmiştir.Bunlara hududullah denir.Hududullah,yüce Allah’ın kulunu cennete götürmek için çizdiği sınırlar demektir.Kim ölene kadar bu sınırlara yani helale ve harama dikkat ederek yaşarsa kesin cennete gider,ilahi rızaya ve cemale erer,ebediyen mutlu olur.
İşte elinizdeki eser,yüce Allah’a iman ve itaatle mutlu olmuş erkek ve kadınların aile ahlakını konu etmektedir.Yüce Allah bu dostlarını Ahzab suresinin 35. ayetinde bize şöyle tanıtmıştır.
“Allah’a teslim olmuş erkekler ve kadınlar.Şeksiz ve şüphesiz bir şekilde iman etmiş erkekler ve kadınlar.Sürekli itaat içinde bulunan erkekler ve kadınlar.Özü ve sözü dosdoğru erkekler ve kadınlar.Allah yolunda sabreden erkekler ve kadınlar.Allah’tan korkan ve hep huşu içinde bulunan erkekler ve kadınlar.Hayır yollarında bolca sadaka veren erkekle ve kadınlar.Haramlardan kaçarak hakkı ile oruç tutan erkekler ve kadınlar.Namuslarını haramdan koruyan erkekler ve kadınlar.Yüce Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar var ya!..”
Bu sıfattaki bahtiyarlara verilen ilahi müjde şudur:
“Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat (cennet ve cemalini ) hazırladı.”
Hepimizin bu müjdeye ulaşması dileğiyle…
S.Muhammed Saki Erol
YUVA EMANETİ
Yuva, Allah Teala’nın insanlığa en büyük emanetlerinden biridir .Din ve dünya hayatı yuva ile güzel ve düzenli olur. Yuvasız dini hayat tam yaşanamaz. Bekar insan noksandır. Yuva olmadan dünya hayatı da güzel ve düzenli olmaz. Bunun için yuva herkese hayır getiren mübarek,mahrem ve şerefli bir emanettir.
İlk yuva cennette kurulmuştur. Hz Adem (a.s) ile Hz. Havva validemizin evlilikleri cennette olmuştur. Bu sebeple Allah için yapılan evlilikte, cennetten bir tat vardır.
Evlilik, dünyada cennetin bir numunesini yaşamak ve bir derece cennet hayatının tadını tatmaktır. Cennete girildiğinde yuvasız ve yalnız hiç kimse kalmayacak, herkes bir aile ortamında olacaktır.
Yuva, insanlık cemiyetinin temelidir. Evlilik, bu temeli Allah’ın adıyla atmak ve insanlık şerefine uygun bir bina yapmaktır.
Dünyada insanlık hayatı yuva üzerine kurulmuş ve aile düzenine göre şekillendirilmiştir.

Bir insana dünyada verilen en büyük nimet iman ve âfiyet nimetidir.
*
GERÇEK MÜMİN, CENNETE GİRENE KADAR HAYRA DOYMAZ.
*
MÜMİN ASLA BENCİL VE CİMRİ OLAMAZ. Bu gibi kişiler imanın tadını alamaz.
*
Maddi zevklerin süresi kısadır, tadı azdır.
*
Allah ile zengin olan gönül, hür olur. Bu gönül genişlik halinde şükürle, sıkıntı anında sabır ve niyazla Rabb’ine yönelir, rahat eder.
*
“İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, bir üçüncüsünü daha ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur.
*
Allah, tövbe edenlerin tövbesini kabul eder.”
Hadis-i Şerif
*
Kimin derdi ahiret olursa Allah onun kalbine zenginlik koyar. Onun dağınık işlerini toplar, dünya ona kolay gelir

« Previous entries Next Page » Next Page »

YASAL UYARI : Sitemiz içeriğini oluşturan mesajlar ve haberler sitemiz ziyaretçileri tarafından eklenen yazı ve haberleri içermekte olup site yöneticimiz kontrolü ile onaylanmaktadır. Sitemiz şahısların hukuklarına herhangi bir şekilde saldırıyı reddetmekte olup gözden kaçabilecek bu tarz mesajların tarafımıza bildirilmesi rica olunur. Tarafımıza bildirilen mesajlar en geç bir hafta içerisinde sitemizden kaldırılacaktır. İletişim mail adresimiz : derya381975@gmail.com